שעוני קניסור

מפעל השעונים Kenissur הוקם ע״י יוסף רוסינק ובנו עזרא המשיך את דרכו . בעשור האחרון יוסי רוסינק עסק באיתור ורכישה של שעונים אלה ממגוון אספנים בכל העולם. מצורפות תמונות דוגמה:

עבודת גמר של עזרא רוסינק לסיום ביה״ס לשענות. שעון שיוצר על ידו וכן מדליית כסף המעידה על תום הלימודים

למטה ניתן לראות את גב השעון.