לזכרו של:

עזרא רוסינק

1914 - 1991

עזרא רוסינק היה ממנהיגי תנועת בית"ר בלטביה וממנהיגי התנועה הציונית המחתרתית בריגה ברית המועצות.

אתר זה נועד לשמר את זכרו ולפרסם את כתביו.